Wednesday, March 11, 2009

All of me is for you

All of me is for you - Lahat sa akin ay para sa iyo

Lord, where are we?

Lord, where are we? - Panginoon, saan kami?

True God

True God - Totoo Panginoon

Do you like my watch?

Do you like my watch? - Gusto mo akin oras device?

Watch

Watch (noun) - Oras device

Why I am here?

Why I am here? - Bakit ako ay dito?

I am, because He is

I am, because He is - Ako ay, kasi Siya ay

The good, the bad, and the ugly

The good, the bad, and the ugly - Ang mabuti, and hindi mabuti at ang pangit

Bread and Fish

Bread and fish - Tinapay at isda

Monday, December 15, 2008

Friday, December 5, 2008

Birth day of the baby

Birth day of the baby - Birth araw ng anak

Fat belly

Fat belly - Butod tiyan (his Cebuano word)

Fat

Fat - Tambok

Back

Back - Likod

Come

Come - Halika

Baby

Baby - Anak

Baby come back

Baby come back - Anak halika likod ( very literal interpretation)

Some versions for other Filipino dialects:

"Baby come back"- "Inday balik bala anay" for Cebuano; "Balikan mo gid ko ha" among the Illongo; "Ah Bi, sanfuleam do men" among the Blaan tribe; "Bon, samfule ge dene" among the Blaan tibe.

One more

One more - Isa mas

Election day is here

Election day is here - Election araw ay dito

Live

Live - Buhay

King

King - Hari

Larry King Live

Larry King Live - Larry Hari Buhay

Saturday, July 19, 2008

Your face is smooth

Your face is smooth - Ang iyo mukha ay makinis

You know

You know - Alam mo

I do not know

I do not know - Hindi ko alam

Red Alert

Red Alert - Pula Alert

Monday, July 14, 2008

God is the strength of my heart

God is the strength of my heart - Panginoon ay ang masculado ng akin puso

Note: The closest word he could use for strength is "masculado"

Fried fish

Fried fish - Frito isda

Fried fish

Fried fish - Frito isda

Fish fry

Fish fry - Isda frito

Back pain

Back pain - Likod pain

Tuesday, June 17, 2008

What is the color of my dress?

What is the color of my dress? - Ano ay kulay ng akin damit?

Monday, June 16, 2008

How are you this morning?

How are you this morning? - Kumusta ay iyo umaga ngayon?

green card

Green card - berde card

Monday, May 5, 2008

How great is our God

How great is our God - Paano mabuti ay atin Panginoon

New name

New name - Bago pangalan

Lord, where you go, I will go also

Lord, where I go, I will go also - Panginoon, saan ikaw punta na, ako punta na rin.

Incline your ear

Incline your ear - Incline iyo tenga

God, where are you?

God, where are you? - Panginoon, saan ay ikaw?

Can you hear me now?

Can you hear me now? - Ikaw tenga na ako?